NS Šipín

Menu

 

 

 

počítadlo.abz.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Naučná stezka Šipín

Naučná stezka Šipín

Výchozí bod naučné stezky na parkovišti u Dudákovského mlýna.

Zřizovatelem NS Šipín je Obecní úřad Konstantinovy Lázně za finanční spoluúčasti programu Evropské unie Phare CBC a společnosti Lesy České republiky, a.s. Výchozím bodem stezky je malé parkoviště u Dudákovského mlýna. Trasa je dlouhá asi 7 km a spojuje místa, popsaná na těchto stránkách. Od Dudákovského mlýna vede nejdříve po červené turistické značce k soutoku Úterského potoka a Hadovky a dále proti proudu Hadovky až pod hrad Gutštejn. Zde opouští červenou značku a pokračuje po značce žluté po úbočí kopce nahoru na hrad. Od Gutštejna se vrací kousek zpět po stejné trase, ale poté odbočuje doprava do kopce k bezemínskému hradišti. Zde se nachází nejvyšší bod trasy – 465 m n.m. Od bezemínského hradiště klesá stezka dolů k Úterskému potoku (nejnižší bod trasy – 390 m n.m.) a hned za ním prudce stoupá na Šipín. Na Šipíně opouští žlutou značku a vrací se na značku červenou, po které sestupuje kolem dřevěné kapličky a bunkru u silnice do výchozího bodu u Dudákovského mlýna.

 Naučná stezka Šipín  Naučná stezka Šipín  Naučná stezka Šipín

Stezka je dobře značena a je na ní 7 informačních tabulí s informacemi o historii navštívených míst, i o přírodních zajímavostech, o rostlinách a živočiších, které můžete na trase zahlédnout. Druhá polovina stezky přes bezemínské hradiště na Šipín vede zejména v závěrečné části v obtížnějším terénu a je nesjízdná pro cyklisty.

 Naučná stezka Šipín

Informační zdroje

Informační panely naučné stezky Šipín
www.mapy.cz